Se Savunma ve Havacılık

HAKKIMIZDA

2016 yılından itibaren Ankara Kahramankazan'da bulunan fabrikamızda Türk Savunma Sanayi ana yüklenici firmalarına onaylı tedarikçi olarak talaşlı imalatlar gerçekleştirilmektedir. 2023 yılında faaliyete geçen kaplama ve boya hattımız ile yüzey işlem alanında da hizmet vermekteyiz

HİZMETLER

Sunduğumuz Çözümler


TALAŞLI İMALAT

CNC işleme merkezleri ve CNC torna ile hassas talaşlı imalat

METAL KAPLAMA

Kromat ve Eloksal Kaplama Uygulamaları

BOYA

Boya Uygulamaları

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

• Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı ile en üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması, • Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine ulaşan çözümler üreterek müşteri memnuniyetini arttırmak ve devamlılığını sağlamak, • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma, • Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak, • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi, • Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması, • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak, • Tüm süreçlerimizde “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesini benimsemek, • Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması, • Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak, • Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi, • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, • İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir. Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Sorumlusuna rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak, • Kurmuş olduğumuz Kalite etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, • Bilgi birikimimizin bütünlüğünü ve gizliliğini en üst seviyede tutmak, güvenli bir şekilde bilgiye erişim sağlamayı ve oluşabilecek riskleri en doğru şekilde yönetmek, • Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.

Çevre politikamız

SE Savunma çevre yönetim sistemi kapsamında; • Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı, • Çevreyi tehdit etme potansiyeli olan kazalara veya olaylara karşı önleyici tedbirler almayı, • Doğaya saygılı üretim gerçekleştirmeyi ve etkin kaynak tüketimini, • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

İSG politikamız

SE Savunma İSG yönetim sistemi kapsamında; • Çalışanlarımızın katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi, • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı, • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı kabul ve taahhüt ederiz.

BGYS Politikamız

BGYS Politikamızın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış, kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır. Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır: • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi, • Bilginin yetkisiz erişimden korunması, • Bilginin gizliliğinin sağlanması, • Bilginin bütünlüğünün korunması, • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması, • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması, • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Üst Yönetimine bildirilmesinin ve incelenmesinin sağlanması, • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır. • Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır. • Üst yönetim bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.


İLETİŞİM

Saray Mahallesi Atom Caddesi No 13 Ankara

+90 312 496 00 72

info@sesavunma.com