SE Savunma ve Havacılık, İHA, İKA, İDA İnsansız Hava Kara Deniz Araçları

 

Dokümanlar ( SE Tanıtım Broşürleri, Kataloglar, Ar-Ge Raporları )

Bu bölümde SE Savunma ve Havacılık tarafından hazırlanmış olan Ürün Tanıtım Broşürleri, Ürün Katalogları, Mühendislik ve Danışmanlık Yetenekleri SUnum ve Katalogları, AR-Ge raporları yürütülmekte olan projelere ait açık dokümanları Adobe pdf, Microsoft Power Point ppt, pptx, Microsoft Word doküman formatlarında bulabilirsiniz, sürekli olarak güncellenmekte ve yeni dokümanlar eklenmektedir.

 

 

SE Firma Profili Sunumu  

SE Savunma ve Havacılık Firma Profili sunumu pdf formatında olup SE Savunma Havacılık Tarihçe, Ar-Ge ve Üretim Yetenekleri, Ürünler, Müşteriler, Kalite Politikası konularını içermektedir.


 

 

SE Ürün Portföyü ve Olası Uygulamalar Sunumu

SE Savunma ve Havacılık Ürün Portföyü ve Olası Uygulamalari sunumu pdf formatında olup SE Savunma Havacılık Ürünleri, Ürün Özellikleri, İnsansız Hava Araçları Ürün Gamı, ve bu ürünlere ait Olası Sivil ve Askeri Uygulamalar konularını içermektedir. 

 

SE Yetenekler ve Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Sunumu

SE Savunma ve Havacılık Yetenekler ve Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri sunumu pdf formatında olup SE Savunma Havacılık Ar-Ge ve Üretim Yetenkleri, Mekanik, Elektromekanik ve Elektronik Tasarım ve Üretim kaabiliyetleri ve Mühendislik Hizmetleri ve Danışmanlık Hizmetleri konularını içermektedir. 

 

SE Savunma ve Havacılık Tanıtım Broşürü

SE Savunma ve Havacılık Tanıtım Broşürü pdf formatında olup SE Savunma Havacılık kısa format Çözümler Kataloğudur 

 

SE Albatross Tanıtım Broşürü

SE Savunma ve Havacılık Albatross Tanıtım Broşürü pdf formatında olup SE Savunma Havacılık İHA Ürünü Dikey Kalkış ve İniş Yatay Uçuş Özellikli Albatross İnsansız Hava Aracı nın fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini içermektedir. 

SE Albatross Örnek Ar-Ge Raporu

SE Savunma ve Havacılık Albatross Örnek Ar-Ge Raporu pdf formatında olup SE Savunma Havacılık İHA Ürünü Dikey Kalkış ve İniş Yatay Uçuş Özellikli Albatross İnsansız Hava Aracı nın fgeliştirme fazlarını, teknik özelliklerini detaylarıyla açıklayan ve Eylül 2013 de hazırlanmış olan örnek Ar-Ge raporudur.